! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
riña: agirakaldi
riña: demanda
riña: demandaldi
rincón: zirkin-zulo
rincón: baztar
rincón: zirkin
rincón: zulo
rincón: hirutxur
rincón: txoko
rincón: zoko
rinconcito: baztartxo
riñendo: errietan
riñendo: hasarreka
riñendo: demandan
riñón: guntzurrun
río: erreka
río de loinas: loiña-erreka
río loinero: loiña-erreka
río relativamente grande: ibai
río truchero: amorrain-erreka
riqueza: aberastasun
riqueza: ondasun
riqueza: ugarittasun
riqueza: ugarialdi
ris-ras: taka-taka
risa: barre
risa: ajaja
risa: algara
risa: barregura
risa escandalosa: barre-algara
risas de morirse: ittotzekuak
risible: ittomen
risible: barregarri
risotada: purrustada
risotada: ajaja
risotada: algara
risotada: barre-algara
risotada [onomatopeya]: purrust
ristra: korda
ristra: txorta
ristra de cebollas: kipula-txorta
risueño,-a: alegre
risueño,-a: alai
ritmo musical característico vasco: zortziko
rito de la purificación: elixan sartze
rivalidad envidiosa: alkar ikusi ezin
rizado,-a: kizkur
rizar en espiral: kiribillau
robar: ostu
robellón: piñu-perretxiko
robellón: robelloi
roble: haritz
roble americano: haritz amerikano
roble bravío: haritz-tantai
roble sin desmochar: haritz-tantai
robledal: harizti
robledal: haritz-mendi
robledo: harizti
robledo: haritz-mendi
robo: lapurreta
robustecer(se): indartu
robustez: mardotasun
robusto,-a: sendokote
robusto,-a: sasoiko
robusto,-a: motz
robusto,-a: mardul
robusto,-a: gordin
robusto,-a: bulartsu
roca: hatx
roca caliza: kare-hatx
rocadero: gorutxapel
rocadero: goruburu
roce: arrastada
rociar: ihintza egin
rocío: ihintz
rodado (canto): larri
rodete: sorki
rodilla: belaunburu
rodilla: belaun
rodillo: alper-harri
rodillo: tranbil
rodillo superior del telar: goisubil
roer la madera: zerenak jo
rogar: erregutu
rojiblanco: zuri-gorri
rojizo: gorriska
rojo: gorri
rojo (color): gorri
rojo,-a: gorri-gorri
rollizo,-a: guri
romana: romana
romano,-a: erromatar
romaza: uztau
romería: musika