! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
e incluso: baitta ... be
ebanista: zurgin
ebrio,-a: hordi
eccema: legen
echa: bago
echado,-a para adelante: urten
echando chispas: txinpartak darixola
echar: bialdu
echar: bota
echar: bota
echar: ezarri
echar: jaurti
echar a la calle: kalera bota
echar a perder: kakaztu
echar a perder alguna cosa: lorrindu
echar a volar: hegaratu
echar algo: bra
echar brotes: zildu
echar centellas: sentellak jaurti
echar dinero a la mesa: étxia jarri
echar dinero a la mesa: bago egin
echar el ojo: begixa jo
echar en cara: arpegira bota
echar la bronca: errietan egin
echar la garra / zarpa: erpoika egin
echar mano: golpe egin
echar nueva hoja: ostroztu
echar nueva hoja (los árboles): orrittu
echar por ahí: aidian jaurti
echar raíces: sustraittu
echar raíces: lurra hartu
echar suave la bola: bolia agindu
echar un polvo: apotan egin
echar un polvo: txakilletan egin / ibili
echar un polvo: txolan egin
echar un polvo: sokatan egin
echar un polvo: narrua jo
echar un polvo: jo
echar un trago: klink egin
echar una vomitona: txahala bota
echar(se): oheratu
echar(se) a perder: hondatu
echar(se) a perder: alperrik galdu
echarse: etzin
echarse a llorar: negarrari emon
echarse a perder: pikutara juan
echarse a perder: galdu
echarse a perder: Pekiñera juan
echarse atrás: karraskadia jo
echarse atrás: atzera egin
echarse atrás: arrio egin
economía: zintzotasun
económica: txapa
económica: goiko su
econtrarse con alguien: trink egin
edad: adin
edad: edade
edad: sasoi
edificio: etxe
edificio: herriko etxe
edificio donde se cobran impuestos: kate
edil: konzejuko
edredón: bigungarri
educación: edukaziño
educación: gizalege
educación: eskola
educadamente: modu onian
educado-a: hezi
educar (las personas): hezi
educar a los hijos,-as: umiak hazi
efectivamente: kontizu
efecto: eragin
efecto: ondore
efectuar la prueba de bueyes: idi-probia jokatu
efectuar una cuestación: dirua batu
efímero,-a: igeskor
ego (río): Ego
egoísmo: zimelkerixa
egoísta: berekoi
egoísta: eper-txakur
egoísta: neuzale
egoísta: berezale
egoista: kalder
egoísta: buruzale
egoista: berekor
egoísta: beretzako
eguarbitza (topónimo de elgeta): Eguarbitza
eguren (caserío): Eguren
egurrola (apellido): Egurrola
ehulia (apodo): Ehulia
eibar (municipio): Eibar
eitzaga (de zaldibar): Eitza
eje de almiar: zil
eje de almiar de paja: lastardatz
eje de carro: ardatz
eje de la carreta: burdi-ardatz
eje de levas de accionamiento de fuelles: hauspo-ardatz
eje de máquina: ardatz
eje de máquina: eje
eje de tornillo de banco: tornu-zil