! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
redonda: zeken-intxaur
redondear: biribildu
redondez: biribiltasun
redondez: biribilluna
redondo,-a: biribil
reducir: urrittu
reducir: laburtu
reducir a cenizas: hauts egin
reducir a la nada: hutseratu
reducir(se): txikittu
reducir(se): gitxittu
reducir(se): txatxartu
reducir(se) a la mitad: erdiratu
refinar(se): findu
reflexión: gogoraziño
reflexión a sólas: bere kautako
reflexionando a sólas: bere kautan
reflexionando a sólas: nere kautan
reflexionando a sólas: nere kautakuetan
reflexionar: pentsau
reflexionar a sólas: bere kautakuetan jardun
reformar: barriztau
reformar: barriztu
reforzar(se): indartu
refrán: esaera
refrescar: hoztu
refrescar(se): freskatu
refresco: errefresko
refrigerio: errefresko
refrigerio matinal: hamarretako
refunfuñando: arramuska
refunfuñando: arramusketan
refunfuñar: arramuska egin
refunfuñar: furrustau
refunfuño: arramuskada
refunfuño: furrustada
refutar: guzurtau
regalar: opatu
regalar: erregalau
regalar: opa izan
regalito: erregalutxo
regalo: opakizun
regalo: opa
regalo: opari
regalo: erregalu
regalo de navidad: gabonsari
regalo navideño: gabonsari
regañando: errietan
regañina: sermoigintza
regañón: sermoigin
regañón,-ona: orrualari
regata: estropada
regate: zirkin
regateador,-a: merkezale
regateo: tirabira
regato): Ibur
regazo: magal
regazo: altzo
regidor,-a: errejidore
región: paraje
región: herri
registro infantil de habla: ume-berba
regla: lege
regla: hilleko
regla: bizilege
regla: gauzak
reglamento: lege
regocijo: gozamen
regocijo: poz
regordete: potolo
regordete,-a: zaparrote
regordete,-a: lodikote
regresar: buelta egin
regresar: bihurtu
regresar: itxuli
regresar a casa: etxeratu
regreso: itxulitze
regreso: ostera
regreso: etorrera
regreso: buelta
regular: pasagarri
regular: hala-halako
regular: eskas
regular: badaezpadako
regular: eskas
regular: hainbestian
regular: eskastxo
regüeldo: aupas
regüeldo: korroskada
rehuir la carga cruzando las patas: besatira
rehusar: muzin egin
reidor,-a: barrezale
reina: erregiña
reinar: errege izan
reineta: errege-sagar