! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
razón(es): errazoi
razonable: errazoizko
reafirmarse: lehenian egon
real: egizko
real: benetako
real [moneda]: errial
realeza: erregetasun
realeza: erregetza
realizado a prisa: prixako
realizar: obrau
realmente: benetan
reanimar(se): bizkortu
reanimarse: konorta etorri
rebajar: moteldu
rebajar: mehetu
rebajar: jan
rebajar: apaldu
rebajar el precio: merkatu
rebajar(se): bajatu
rebajar(se): gitxittu
rebajo: koska
rebajo en una pieza por debajo: azpijan
rebanada: errota
rebanada de pan: ogi-zati
rebaño: errebaiñu
rebaño: talde
rebaño de ovejas: artalde
rebarba: bizar
rebasando: gaiñezka
rebelarse: txakurtu
rebelde: hezigabe
reblandecer: bigundu
reblandecer(se): samurtu
rebosando: gaiñezka
rebosante: mardo
rebosar: gaiñez egin
rebozar: albardau
rebozuelo: zuza gorri
rebozuelo: zuza hori
rebozuelo: txaltxa
rebuscar: billau
rebuznar: arrantza egin
rebuzno: asto-arrantza
rebuzno: arrantza
recadero,-a: errekadista
recadero,-a: mandatari
recadista: errekadista
recadista: mandatari
recadista: granuja
recado: errekau
recado: mandatu
recado: jira
recado: esan
recámara: kañoiburu
recato: umiltasun
recato: lotsa
recaudación: kale-batze
recaudar: jaso
recelar: susmua hartu
recelar: susmau
recelo: kezka
recelo: susmo
recelo: burutanziño
recelo: zelo
receloso,-a: burutanziñotsu
receloso,-a: begittanziñotsu
receta: errezeta
rechazar: ukatu
rechazar: furrustau
rechazar: zapuztu
rechazar: gatxetsi
rechazar: muzin egin
rechazo: kulape
rechazo: ez
rechinar de dientes: kirrizka
rechoncho,-a: lodikote
recibimiento: jera
recibimiento: abegi
recibimiento: hartuera
recibir: errezibidu
recibir: hartu
recibir: jaso
recibir bien: ondo hartu
recibir carta: kartia hartu
recibir un duro golpe: ipurdiko ederra hartu / emon
recibir una paliza: pasaria hartu
recibo: agiri
recibo: kontu
reciedumbre: gorbiztasun
recién: barri
recién casado,-a: ezkonbarri
recién comido,-a: jan barri
recién entrado,-a: sartubarri
recién germinado,-a: erne barri
recién hecho,-a: egin barri
recién nacido,-a: jaixobarri
recién venido,-a: etorri barri