! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
rendir cuentas: kontu(ak) emon
rendirse: ukat egin
rendirse: makurtu
rendirse: kuku egin / jo
rendirse: ukat egin
rendirse: obeidu
renegar: ukatu
reñir: agiraka egin
reñir: hasarre egin
renombrado,-a: izen haundiko
renombrado,-a: aittu
renombre: fama
renombre: entzute
renovar: barriztau
renovar: garatu
renovar(se): barriztu
renta: errenta
renta municipal: herriko errentak
rentabilidad: onura
rentero,-a: errentero
repanchigado,-a: patxadan
reparación: matxura
reparar: konpondu
reparar: barriztu
reparar (un daño): ondu
reparo: keriza
repartición: partiziño
repartidor,-a: partitzaille
repartidor,-a /vendedor,-a de borona: artodun
repartidor,-a de correo: korrio
repartidor,-a de hielo: izozdun
repartir: partidu
repartir: banatu
reparto: partiziño
repecho: aldapada
repecho: pendiz
repecho: aldapa
repelente: kakatsu
repentino,-a: baterako
repercusión: ondore
repertorio: repertorixo
repique: errepike
repique: errepike
repique de campanas al morir un niño: aingeru-kanpai
repique de las campanas: dilin-dalan
repleto: inkillauta
repleto,-a: jositta
réplica: erantzun
replicar: erantzun
repollo: aza
repollo: aza berde
repollo: azaburu
reponerse: gogortu
reportero,-a: autubatzaille
reposado,-a: geldi
reposado,-a: nasai
reposo: etziñaldi
reprendedor,-a: agirakalari
reprendedor,-a: orrualari
reprender: hasarre egin
reprender: errietan egin
reprender: agiraka egin
reprender: gaizki esan
reprender a gritos: orrua egin
reprender con dureza: gogor egin
reprensión: agiraka
reprensión: sermoi
reprensión: agirakaldi
reprensor,-a: sermoigin
represa: presagain
representar: antzeratu
reprimenda: astindu
reprimenda: sermoi
reprimenda: aztartu
reprimenda: zarataldi
reprimenda: agiraka
reprimienda: demanda
reprochar: arpegira bota
reproche: zeresan
reproche: sermoigintza
reproche: esateko
reproducirse: ugaldu
reproducirse: ugarittu
república: errepublika
republicano,-a: goittar
repudiar: gatxetsi
repudiar: zapuztu
repugnancia: higoin
repugnante: kakatsu
repugnante: higoingarri
repugnante: higoingarri
repugnar: higoindu
repujado: errepujau
repujar: errepujau
requeté: rekete
requete-: mari-