! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
nabal: nabo-sail
nabar: nabo-sail
nabina: nabazi
nabo: arbi
nabo: nabo
nabo forrajero: arbi
nácar: nakar
nacáreo,-a: txirlazko
nacer: jaixo
nacer: etorri
nacer: sortu
nacido de soltera: sasipoi
nacido,-a: jaixo
naciente: gari-erne
nacimiento: jaixokera
nacimiento: jaiotza
nacimiento: jaiotza
nación: jende
nación: naziño
nación: herri
nacionalista vasco: euskotar
nacionalista vasco,-a: bizkaittar
nacionalista vasco,-a: bizkaittarrista
naciones del norte de europa (escandinavia): Ifarralderri
nada: huts
nada: bapez
nada: be ez
nada: huts
nada: ezer
nada: bat be
nada: bape
nada: bapez
nada: ezebez
nada de nada: tutik be ez
nada mejor: hoberik
nada que hacer: jai egon / euki
nadador,-a: igarilari
nadando: igarixan
nadar: igari egin
nadar bajo el agua: murgillian egin
nadar bajo el agua: murgil egin
nadar de espaldas: aratian egin
nadería: txatxarkerixa
nadería: huskerixa
nadie: iñor
nadie: be ez
nafarranekua (casa armera): Nafarranekua
naipe: karta
nalga: ipurdi
nalga: ipurmamin
nana: lotxua-lo
naranja: laranja
narciso: aratuste-lora
narigudo,-a: surluze
narigudo,-a: sur haundi
nariz: sur
nariz aguileña: karakote
nariz aguileña: sur karakote
narizotas: sur haundi
narración: kontu
narrar: kontau
narria: narra
narria: lera
narria o elemento a transportar: nardai
narria o elemento a transportar: nardaka
narru (caserío): Narru
nata: tela
nata: esne-tela
nata: esne-gain
nata de la leche: guren
nata de la leche: esne-gain
natación: igari
natividad: Natibittate
nativo: herriko seme
natural: berezko
natural de: herriko seme
natural de: izatez
natural de: seme
naturaleza: izakera
naturaleza: izate
naturaleza: naturaleza
naturalidad: sanidade
naturalizarse: bertako egin
náusea: gobaitt
náusea: botalarri
náuseas: gomittolarri
náuseas: gorakolarri
náuseas: botagura
náutico,-a: itsas
navaja de afeitar: labaña
navarra: Nafarrua