Ume berbetia


2 . fu. izond. (ETNO). Caliente. Txitxi fu dago ala?: eizu ba, fu!.


1 . bili-bili. iz. (TE). Pato, en lenguaje infantil. Bilixa, paittia. Ikusizu bili-bili mamatan. / Umetxuari bili-bili gustatzen jako, ezta umetxo?.


tete egin. dio ad. (TE). Pegar, azotar. Tete eizu zatar hori; ez zaittu ba maitte!. / Ume! geldi ez bazagoz tete egingo detsut.


popolo. iz. (ETNO). Vulva. Emakumien organo genitala. Ume berbetakua da. Hor, popolua bistan, ee!. Ik. potxolin, pospolin.


2 . pitxitxi (pitxi, pitxin). iz. / izond. (ETNO). Cariño, tesoro; apelativo cariñoso. Umieri esaten jakuen berba maittagarrixa: laztana, maittia, polittori.