Ume berbetia


maitte-maitte egin. esap. (ETNO). Acariciar, hacer mimos. Egixozu maitte-maitte Ihintzari!.  Ume berbetan.


pa (ma). iz. (TE). Beso. Laztana. / "En lenguaje infantil, familiar y cariñoso" (TE, 538). Pa eirazu maittiorrek!. / Gaiztuorrek ez desta ein gura ma! / Matxo bat neri oiñ!. / Egin ba agur-agur amamari! eta bota paaaa!. / Ala, emon ma amamari, eta guazen etxera. Ik. patxo.
pa egin (ma egin). dio ad. (TE). Besar. Behin pa ein nentsanetik, aiskide izan giñan. / Pa eirazu maittiorrek! / Ma eixozu zure amatxori, laztanorrek!. / Ia umetxo! egin ma, egin ma zure laguntxuari!. Ik. pa emon.
pa emon (ma emon). dio ad. (TE). Besar. Ezkutu baten pa emon netsan, eta harrezkero argittan . / Ala!, emon ma amamari, eta guazen etxera. / Honek umionek beti pa emoten dihardu. / Emoidazu ma, maittia; ala! emon ma aittatxori! / Ikusi nun doian Arantxa; botaixozu ma hemendik!. Ik. pa egin.


2 . kurrin (kurrin-kurrin, kurrun). iz. (IL). Cerdo,-a, puerco,-a, cucho,-a. Ik. txarri.


1 . txutxu. iz. (NA). Huevo. Ume berbetakua da. Hamen txutxu!, txutxua!.


apa egin. du ad. (ETNO). Sentarse. Ume berbetan: jarri. Ik. apatx egin.


Koko-marru. iz. ber. (TE). El Coco. Umiak bildurtzeko erabiltzen dan pertsonajia (ETNO). /  "Ente de fantasía con que se asusta a los niños" (TE, 493). Ixildu zaittez, Koko-marruak eruango zaittu ba bestela!. / Ia ba, ume!, jaizu, bestela Koko-marruari deittuko detsat.


txalo-pintxalo. iz. (TE). Txalo-pintxalo [canción infantil]. Txaloka egitten da. / "Tonadilla que se enseña a las criaturas antes de que empiecen a hablar" (TE, 684). Maittia! egidazu txalo-pintxalo.. / Kant. Txalo-pintxalo, txalotxo txalo, txoritxua mizpillan gaiñian dago. / (Badago bego, bego badago), zapatatxo barrixeri begira dago.


1 . purrut. iz. (NA). Pedo. Han! purrut ein dozu?. / Egin purrut-purrut, umetxo!.


popo. iz. (ETNO). Coche, auto. Ume berbetan, autua, automobilla. Ik. papu-papu.


patxo (matxo). iz. (TE). Beso, besito. Diminutivo de pa (TE, 623). Ixillian patxua emon detsa. / Matxua emon detsa bere laguntxuari. Ik. pa.  Ume berbetakua da, baiña ostian be erabiltzen da.