Taillarra


karabil. iz. (ETNO). Terraja de roscar. Kanpoko harixa emoteko ebaketa-erraminttia. Karabilla pasau biharra jaukak torlojo honek.  Gitxi erabilia.


1 . firi-fara. iz. (ETNO). Cabezal auxiliar. Tornu-burua inbersiño mogimenduakin, zuluak errepasatzen, otxabuketan, hari-emoten erabiltzen dana. Otxabua pasaixuek firi-faran hóneri piezori, zulua neurrira jartzeko.


2 . orbandu, orbantze. du ad. (EEE). Marcar, sellar, estampar la marca. Taillarretako berbia da. Orbana ezarri, markau. Orbandik hori!.


aleka (alika). iz. (TE). Grano [viruta que entorpece un mecanismo]. Rozamientua daguan edozein gaiñazaletan egin leikian txatar-partikulia, jeneralian, lubrifikaziño faltaz agertzen dana (ETNO). / "Grano, viruta o cuerpo extraño que entorpece las articulaciones o la rosca" (TE, 127). Alekia hartu detsa ardatzak. / Ejiari alekiak oratu jetsak eta dana urratuta geldittu dok. Egixa dok itzaleko alekia jakak. / Ekarri sardia lima honi alikia kentzeko.
alekia hartu. esap. (TE). Agarrotarse, griparse [un mecanismo]. Makiña baten atal bat, alekia dala-eta trabauta geratu: ejia kojinetian, esate baterako (ETNO). Alekia hartu detsa ardatzak. / Makiña bati behiñ ejiak alekia hartu ezkero arreglo zailla izaten jok eta hobe dok olixo nahikua egiñ eta kontuz ibiltzia; ba, okerra laster egitten dok, baiña gero konpontzen izaten dittuk kontuak.


lima-kerten (lima-kirten) [lima-kirten]. iz. (TE). Mango de la lima. Artian egurrakin lima-kertenak eitten zittuan torniuan.


2 . arasa. iz. (ETNO). Estantería. Arikittak Arragueta kalian daukan almazenian bai dagozela arasa galant askuak. Ik. apaladi.


tresna-zorro. iz. (ETNO). Bolsa de herramientas.


3 . zepo (zepu). iz. (ETNO). Perro de arrastre. Tornuan, puntutik punturako biharretan pieziari mogimendua transmititzeko lotzen jakon bridia. Taillarretako berbia da. Zepuak ondo heltzen detsa pieza biribillari. Izan be lokarri ona da zepua. Ik. txakur.


1 . ixo, ixotze [eho]. da/du ad. (TE). Pasarse de rosca, dañar la rosca. "Deshacerse la rosca de un tornillo" (TE, 450). Torlojua ixo jako eta alperrik galdu da piezia. / Torlojua ixotzia azkeneko orduan. / Hainbeste lotu eta soltau bahabil laster ixoko dok harixa. / Torlojo honek harixa ixota jaukak.


torlojua eskatu (torlojua askatu). esap. (TE). Desatornillar, soltar el tornillo, aflojar el tornillo. Ugartuta dagozenetik, gatxa torlojuak eskatzia orixotan beratzen euki ezik.