Bilaketa aurreratua

hona
1 . hona. adlag. (TE). Aquí, a este lugar. Balixo erakuslia daukan adberbixo kategorixako formia da; adlatibua, 1. gradukua. Etorri zaittez hona, gauza bat esan bihar detsut. / Lurrak honaiñok, horregaittik hamen "Finisterrae". / Legia eta Profetak honaiñok; Juan ezkero grazian legia. / Egun guztian behiñ, agertu zaittez honutz. Ik. jo hona eta jo hara.  Beste adlatibuak honen gaiñian egitten dira: honaiñok, honutz.