Bilaketa aurreratua

juez
juez. iz. (TE). Juez,-a; árbitro,-a; mediador,-a. Jeronimo Txikixa juez zanian, ez eben auzixak aurrerapenik. / Parkatu juez jauna oker ibilli banaiz, eta atso honekin hutsa zuzendu bihar dot. (Zirik 50). Ik. erabagitzaille, piratzaille, zuzentzaille.  Hauxe da sinonimuetan gehixen erabiltzen dan berbia, "Comúnmente decimos jueza" (TE, 749).
juezera jo. du ad.-esap. (JME). Recurrir al juez. Urtiak demandan ibilitta gero juezera jo zeben.
juezera jokatu. du ad.-esap. (TE). Acudir a los tribunales; pleitear. Auzittara jo. Eziñ alkar aittutako anaiak ziran eta juezera jokatu eben bixen zoritxarrerako.