Bilaketa aurreratua

heriotza
heriotza (herixotza). iz. (TE). Muerte, expiración; parca. Zor guztiak bardintzen dittuan heriotzia, bardiña!
heriotza egin (heriotzia e(g)iñ). zaio ad. (EEE). Morir, fallecer. Hil. Luzaruan gaixorik egon da eta azkenian heriotza ein jako.
heriotzak lotu. du ad. (EEE). Morirse / fallecer repentinamente. Heriotziak uste barik harrapau, eta bapatian hiltzia. Arkolo-arkolo, baso bete edaten eguala jausi zan heriotzak lotuta.
heriotzia egin. du ad. (TE). Cometer un crimen / un homicidio. Heriotza bat einda iges eiñ eban Ameriketara.