Bilaketa aurreratua

egin
Zk.0
Sarreraegin
Aldaerakegiñ, eiñ, ein, in, iñ
Aditz-izenaegitte
Aditz-izenaren aldaeraeitte, eitxe, etxe, itxe
Forma estandarra
Aditz erregimenadu
Kategoria gramatikalaAditza
IturriaTE: Toribio Etxebarria (T. ETXEBARRIA, 1998)
BaliokideakHacer; construir, fabricar; ejecutar; obrar.
Adibideak · Bazenkizu zer egin dozun... / Si supieras lo que has hecho... (TE)

· Ondo eiñ ein bihar dan guztia, onerako bidia. / Hacer bien todo lo que se tenga que hacer, camino de perfección. (TE)

· Pentsau eta eiñ; hasi eta eiñ. / Pensar y obrar; comenzar y terminar. (TE)

· Esaten dozuna eingo dot. / (TE)

· Zer eiñ dozu nere elastunagaz? (Ibilt 458). / (TE)

· [Esr.]Esatiak ez dau balio, eittiak baiño. / No vale el decir, sino el hacer. (TE)

ErabileraTEn sasoian "En Eibar, comúnmente se usa la forma sincopada eiñ, con todos sus derivados" (TE, 302), eiñ "común en Eibar" dalako (TE, 307). Gaur egunian aldaeria be sarri entzuten da, eta egiñ forma osuena alfabetizautakuen ahotan entzutekotan. Ahozko jardunian, fonetika sintaktikua dala eta, konsonante sudurkari bako formak be erabiltzen dira (ei-eban, ei-ban, i-ban...). Horregaz gaiñera, e(g)iñ aditz perifrasisetan sarri erabiltzen da. TEk holan azaltzen dau: "Se usa como auxiliar para componer infinidad de verbos que toman o acentúan de esta manera su naturaleza transitiva" (TE, 307), eta ejenplurako: Putz eiñ; barre eiñ, negar eiñ, ukat eiñ, lan eiñ, eta abar = "Soplar, reir, llorar, sucumbir, trabajar, etc." (TE, 307). Guk holakueri aparteko sarreria emon detsegu. 
Esteka
Ikustekoonik egin ez, obrau, neriak egin.
Azpisarreraegiñak egin, egin egitte aldera, egin egitte aldera, egiña egin, egin barri.

Adibideak

Bazenkizu zer egin dozun...Si supieras lo que has hecho...TE
Ondo eiñ ein bihar dan guztia, onerako bidia.Hacer bien todo lo que se tenga que hacer, camino de perfección.TE
Pentsau eta eiñ; hasi eta eiñ.Pensar y obrar; comenzar y terminar.TE
Esaten dozuna eingo dot.TE
Zer eiñ dozu nere elastunagaz? (Ibilt 458). TE
Esatiak ez dau balio, eittiak baiño.No vale el decir, sino el hacer.TE