Irakaskuntza
  • Euskarazko ikastereduak sustatu nahi dira
  • Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu nahi da.