Bilaketa aurreratua

itxuli
1 . itxuli, itxultze (itxulitze) [itzuli].
1 . itxuli, itxultze (itxulitze) [itzuli]. da/du ad. (TE). Volcar(se); volver del revés. Ardauz betetako pitxarra itxuli dau, eta hango danen "ene ba!". / Jakia itxuli eta itxulitaratik jantzi dau. / Lapikua sutara itxulitzia, etxekoandria auzuan ipoiñetan dan artian, sarrittako kontua. / Eutsi gogor burdixari itxuli ez deiñ, hamen sakonian aldapara haundixa dago eta.
2 . itxuli, itxultze (itxulitze) [itzuli]. du ad. (OEH). Hacer volver. Senarra neregana zeregaz itxuli ia erremedixorik dozun. (Ibilt 472). / Ez eban itxuli gura izan beste hainbeste haren aurka. (Ibilt 480).
3 . itxuli, itxultze (itxulitze) [itzuli]. da ad. (TE). Dar la vuelta, regresar, volver(se). Bide erdittik itxuli naiz, dirua hartzia ahaztu doralako. / Hainbeste bide eiñ eta gero itxulitzia, bihar zan lekura heldu baiño lehen... / Azkue zana penaz ei zan Capilla Sixtina ikusi barik itxuli biharrez. (Zirik 89). / Dukesia, besterik aittu gabe, itxuli zan arinka bere gelara. (Ibilt 478). Ik. bira egin, buelta egin, buelta hartu, itxulitze, jira egin, bihurtu.
4 . itxuli, itxultze [itzuli]. du ad. (TE). Traducir. Hizkuntza batian esan edo idatzi dana beste hizkuntza baten esan edo idatzi. Euskerara bihurtu edo itxuli liburuetan diran milla gauza eder. Ik. bihurtu.
5 . itxuli, itxultze (itxulitze) [itzuli]. da/du ad. (OEH). Convertir(se), transformar(se). Haren odol eta gantzak odoloste itxuli baiño len. (Ibilt 462).