Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
putsasaje (hutsasaje). iz. (ETNO). Términos rituales del juego de tabas. Tortolosen jokuak daukazen lau zatixetako lehenengua. "Putzasajé" esan, pelotia airera bota eta berriz eskuan hartu bittartian "baat" kontau eta tortolos bati buelta emon bihar jakon alde sakon-zabala gorutz begira ipiñixaz eta esku batian gorde (hori dana pelotia barriz eskuan hartu orduko), gero bota berriz pelotia.... Ik. apone, asaje, tortolos, bixak, erregeak, hirurak.  Putzasaje esaten da.
putz.
1 . putz. iz. (TE). Soplo, soplido. Gure bizixa putza da, surpian Jaunak putz eiñ eta biztu giñuzelako.
2 . putz. iz. (TE). Pelota de aire, balón, balón de goma. "Gerra aurretik umiak foballian egitteko erabiltzen zittuen gomazko baloi txatxarrak"· (ETNO). Errégiak putza ekarri detse gure mutil txikixari. / Esr. Putza ala kopiña, bixak ezin leikez. (Erregenetarako eta, gaur eguneko aukerarik ez zan sasoian, dana ezin leikiala aitzen emoteko umieri esaten jakuena).
putz egin. du ad. (TE). Soplar. Putz eiñ eta amataizu argixa. / -Putz eittiarren pezeta bi?. -Ez jauna; putz eitten jakitziarren. / Zer nahi dok pa, putz einda aberastia ala? (Zirik 70).
putzerroskilla.
1 . putzerroskilla. iz. (TE). Rosquilla, rosco, bollo. Mendaroko putz-erroskillak, erromerixetan saltzen ziran.
2 . putzerroskilla. izond. (TE). Engreída, creída, envanecida. Haundi usteko andrazkuegaittik esaten zan. / "Se dice de las envanecidas por creerse más de lo que son" (TE, 638). Bestelako putzerroskillia jatzu bedori!
putzu (potzo, potzu). iz. (TE). Charco, pozo; poza. Potzu guztietan hankia sartzen eban oiñetakuen ardura barik. / Ein dittuan eurixegaz, ataiko putzua bete da. Ik. kunbo, osin.
puxika.
1 . puxika (puxiga). iz. (TE). Vejiga. Koipia gordetzeko asmuan, sikatzen dittugu hagan puxiga batzuk.
2 . puxika (puxiga). izond. (TE). Cargante, impertinente. Sekulako puxigia dagon bedori! Ik. petral.
3 . puxika (puxiga). izond. (JSM). Vanidosa, envanecida, orgullosa. Neskegaittik esaten da; harro samarra. Neska puxiga ederra einda dago zuen alabia. / Politta bazan, baiña puxikia galanta.
puzkantz. iz. (TE). Pedo. "Flato mal oliente" (TE, 638). Bateronbatek bota dau hamen puzkantza.
puzkar (buzkar) [puzker]. iz. (TE). Pedo. Sutonduan dogu tirri eta tarra, puzkarra dariola gure mutilzaharra. / "Gaztetxuak giñala, granuja gaiztuak gu, honako hau kantatzen genduan basarrittarren bati adarra jo nahixan: Basarrittarra, tirri-tarra, jan bedarra ta bota puzkarra." (IL, 72). Ik. uzkar.
puztu.
1 . puztu, puzte ( puztutze). du ad. (TE). Inflar, hinchar, llenar de aire. Eibartik Ondarruara, hamar bidar gitxienez puztu bihar izan zittuan burdi-erroberak.
2 . puztu, puzte ( puztutze). da/du ad. (TE). Envanecer(se), jactar(se), engreir(se); ostentar. Ha zan ha, alkate eiñ ebenian gizona puztutzia! / Puztu zan zegozer zalakuan, munduari barre eraitxeko. Ik. harrotu.