Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
bustittasun (bustitasun) [bustitasun]. iz. (TE). Humedad. Negu guztiko eurixen bustitasuna hazurretan daukat ondiok.
bustiuna [bustiune]. iz. (TE). Humedal, zona húmeda. Bart nola eurixa ein daben, bustiuna asko dittuzu bidietan.
buzkantz. iz. (TE). Embutido de carnero, morcón, mondejo. "Embutido aldeano con carne de carnero" (TE, 283). Egotxiara goiaz buzkantza jatera datorren domekan.
buztan.
1 . buztan. iz. (TE). Cola; rabo. Buztana da animalixetan bizkarrazurran luzekizuna. / Demoniuak eurak baño gorrixagotzat euki giñuezen, baña politxo-politxo juan ziran kontuan jausten eibartarrak buztanik ez eukela; atzian bahintzat. (Zirik 124).
2 . buztan. iz. (IL). Pene; pito, pitilín; polla, chorra. Txakilla. Gizon horrek buztana bistan daroia. Ik. pitilin, pitto, txilibito, txakil.  Taberna giruan, gehixenbat.
buztan-ziri.
1 . buztan-ziri. iz. (TE). Cola de bromas. "Cola que la costumbre autoriza a colgar por detrás a los distraídos, el día de los Santos Inocentes" (TE, 284). Buztan-ziri haundi bat atzian ebala juan zan auzokuari iñuzente eraittera.
2 . buztan-ziri. izond. (EEE). Pelma, pesado,-a, lapa. Gaiñetik kendu eziñik daukat hau buztan-zirixau.
buztanbikotx. iz. (ETNO). Tijereta (Forficula auricularia). Ik. txantxurkillo.
buztandun. izond. (TE). Que tiene cola/rabo . Gure aurretikuak, oin dala milloi batzuk urte, buztandunak izan bihar izan ziran.
© Arturo Elosegi
buztanikara. iz. (TE). Lavandera común (Motacilla alba). "Especie ornitológica del país, que habita cerca de los ríos y se caracteriza por su cola temblona" (TE, 284). Ibaiko harri gaiñetan agertzen zan buztanikaria eltxuak jatera.
© Ezezaguna
buztanikara hori. iz. (ETNO). Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). Ik. errekako buztanikara.
buztin. iz. (TE). Arcilla; barro. Buztiñ apur bategaz eiñ eban Jaunak iduri bat, eta surpian putz ein zetsan arnasia, eta ha izan zan Gizona bere arimiagaz. / Sagar-umetxiña, hondakiña, zikiña, buztiña, likiña...
buztin-lur. iz. (ETNO). Tierra arcillosa. Ik. buztintza.
buztiñezko [buztinezko]. izlag. (TE). De arcilla, de barro, de cerámica. Ontzi asko dira buztiñezkuak.
Buztingorri. b. iz. (TE). Buztingorri (caserío de Elgeta). "Caserío que hubo en las cercanías de Eibar" (TE, 284). Buztingorri, lur baltzik ixa ez ebalako.
buztingorri. iz. (ETNO). Arcilla roja.
buztiñola [buztinola]. iz. (TE). Alfar, alfarería; obrador de arcilla. Buztiñezko gauzak egitten diran lantegixa; esate baterako, tellerixia (ETNO). Buztiñola haretan, teilla ederra ataratzen eben. Ik. teillerixa.
buztintza. iz. (AN). Tierra arcillosa. Lur buztintsua. [...] edo Agiñan diran bustintza hotzetan, nausi eta ume bihar danak zereiñetan. (Ibilt 48). Ik. buztin-lur.
buztinzuri. iz. (ETNO). Tipo de arcilla; creta; greda. Buztin klasia, leku jakiñetan bakarrik topatzen dana. Buztingorrixa baiño tenperatura bajuaguan egosten danez, berori erabiltzen zan teillak egitteko, edozein labatan egosi leikiazelako.