! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
holgazán,-a: gandul
holgazán,-a: nagi
holgazán,-ana: alperki
holgazán,-ana: alperrontzi
holgazán,-ana: alper
holgazán,-ana: baranda
holgazán,-ana: ustel
holgazanería: nagittasun
holgazanería: alperrerixa
holgazanería: alpertasun
holgazanería: nagikerixa
holgazanería: alperkerixa
holgura: loka
hollar: orbandu
hollín: kedar
hombrachón: aketo
hombre: gizonezko
hombre: gizakume
hombre: gizon
hombre de estatura más que regular: aketo
hombre de leyes: legegizon
hombre del pueblo: herri-gizon
hombre fuerte: oillar
hombre infértil: ziztro
hombre y mujer: andra-gizon
hombrecillo peripuesto: potxit
hombretón: gizato
hombretón: gizaundi
hombrí­a: gizontasun
hombro: sorbalda
hombro: besagain
hombro: lepo
homicida: eraille
honda: habilla
hondero: habillari
hondón: sakonuna
hondonada: sakonuna
hondonada: zoko
hondonada: zulouna
honestamente: garbi
honestidad: ondrautasun
honestidad: zuzentasun
honesto,-a: garbi
honesto,-a: oso
honesto,-a: ondrau
honesto,-a: eskugarbi
hongos: onguak
honor: ondra
honra: ondra
honradez: zuzentasun
honradez: ondrautasun
honrado,-a: zintzo
honrado,-a: prestu
honrado,-a: ondrau
honrado,-a: eskugarbi
honrado,-a: zuzen
honras fúnebres: ondra
honras fúnebres que se les hacen a los no creyentes: entiarro zibil
hora: eguardi
hora: txanda
hora: ordu
hora: ordu
hora: garai
hora de acostarse: lotarako ordu
hora de cenar: afalordu
hora de comer: jatordu
hora de comer al mediodía: bazkalordu
hora de dormir: lotarako ordu
hora va y hora viene: orduak juan eta orduak etorri
hora y campanas del angelus vespertino: aramaittako
horas después de haber comido: jan zaharrian
horca: sarda
horca de dos púas: bihortzeko
horca [dispositivo y patíbulo]: urkamendi
horizonte: ostondo
hormiga: txindurri
hormigueo: txindurri
hormiguero: txindurri-etxe
hornada: galdaldi
hornada: galda
hornada: agoialdi
hornada: labaldi
hornada: labako
hornada: labasu
hornero,-a: labari
hornero,-a: labari
horno: laba
horno de cal: karabixa
horno lleno: labakada
horno repleto: labakada
horquilla: urkula
hórreo: garautegi
hórreo: garai
horrible: bildurgarri
hortaliza: berdura
hortalizas: ortuko gauzak
hortelano: ortulau
hospedaje: benta
hospedaje: ostatua eskatu
hospedar: ostatua emon