! ( ) 1 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ¡ ¿
gruñido grave del cerdo: kurrinka
gruñir: furrustau
gruñir: furrust
gruñón,-a: hasarregin
grupo: talde
grupo: moltso
grupo compacto: tortoillo
grupo de amigos,-a: lagunarte
grupo de danza: dantzari-talde
grupo de música: txunda-txunda
grupo musical: jazban
grupo tropel: aldra
gruta: harkaxpe
gruta: leza-zulo
gruta: kueba
guadaña: sega
guantazo: ezpanetako
guantazo: zaplateko
guante de forjador,-a: eskunarru
guapo,-a: galant
guapo,-a: eder
guarda: gordelari
guarda nocturno: sereno
guardador,-a: gordelari
guardamonte: arku
guardar: gorde
guardar cama: ohian egon
guardar hora: txandia gorde
guardar la vigilia: bijilixia egin
guardar turno: txandia gorde
guardia civil: guardia zebil
guardia civil: neguko madari
guardia de la entrada: ate-portero
guardia de la entrada: ate-zaintzaille
guardia foral: foral
guardia municipal: herri-zaintzaille
guardián: gordelari
guardián: zain
guardián: zaintzaille
guardián de la entrada: atezain
guardián de la puerta (fig despectivo): atai-txakur
guarrada: txarrikerixa
guau!: ua-uau
guay: primeran
gubia: gubixa
guenengua (casa: Guenengua
guerra: gudu
guerra: gerra
guerra: guda
guerra: burruka
guerra: gerrate
guerrero,-a: gerralari
guía: gidari
guía: gixa
guía de bueyes: karretero
guía de bueyes: itzain
guía de ciego: itsu-laguntzaille
guía de granete: zil
guiar: bideratu
guiar: giau
guiar a la yunta: ittula
guiar los bueyes: ittulan egin
guija: legar
guijarro: harri-koskor
guiñar: kiñu egin
guinda: ginda
guindilla: piparmin
guiño: kiñu
guipúzcoa: Gipuzkua
guipuzcoano: giputz
guisado: gixau
guisante: idar
guitarra: gittarra
guitarrista: gittarra jotzaille
gusano: har
gusano de fruta: harjo
gustar: gustau
gustar: begiko izan
gustar: begixa bete
gustar: probau
gustarse de: gustauta egon
gusto: gusto
gusto: gozamen
gusto: zaletasun
gusto: atsegin
gustoso,-a: gogozko