Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
1 . txori.
1 . txori. iz. (TE). Pájaro. Udabarriko goizetan, mendiko txorixen kantuak besteko soiñurik ez dago.
2 . txori. iz. (TE). Coleta pequeña, lazo. "Moñito inicial de las niñas" (TE, 700). Polittetarikua dago zure alabatxua txorixakin. Ik. kopeta, txori-kopeta.
3 . txori. iz. (NA). Pitilín, pene, pito. Umieri esaten jakue. Zu! txorixa bistan?!.
txori-habixa. iz. (TE). Nido de pájaro; nido. Txori-habixia, gehixenetan, ondo gordeta enparaukuen begixetatik.
txori-haundi. iz. (ETNO). Alcaudón (Lanius collurio). Ik. buruhaundi, txinbo pikumotz.
txori-txiki. iz. (ETNO). Paseriforme. Ez, txori-txikirik ez juat ezagutzen. Nik eperretan jardun juat; eta oillagorretan be bai. Baiña txori-txikittan ez nok sekula ibili, eta ez jittuat ondo ezagutzen.
txorittara juan. esap. (TE). Salir a cazar pajarillos, generalmente vivos. Txori billa urten, baiña gehixenetan bizirik harrapatzeko. Esate baterako likiaz kardantxilluak, tariñak edo pardilluak kaixolarako harrapatzera (ETNO). / "Ir a por pájaros" (TE, 699). Txorittara txara txikira juan da, tiro batekuakin.
txorixanak. iz. (TE). Nidada de pájaro; nidada; nido. Erakutsi detsat honi nun dagozen txorixanak. Ik. txori.
txorixanetara juan / urten. esap. (TE). Ir/salir a buscar nidos. Txorikuma billa urten; mutiko askoren zaletasuna gerra aurrian (ETNO). Udabarrixan, éguen arrasaldetan, eskolarik ez zanian, txorixanetara juaten giñan. Ik. txorittara juan.