Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
modu.
1 . modu (moru). iz. (TE). Modo, manera, estilo, forma. Zuk esan dozun gauzan ez zagoz ondo; egixa da beste modu batera. Ik. beste modutako, beste modutan, edozein modutan (be), tankera.
2 . modu (moru). postp. (TE). Al modo de, a la manera de; como, según. Pernando Amezketakuan esakeran modura. / Esan dogun moduan, oin beluegi da horretarako. / Hara ba, lagun moduan esango deuat. (Zirik 35). Ik. antzera, arau, era.  Postposiziñua bera deklinauta erabiltzen da, inesibuan eta adlatibuan gehixenbat: moduan /moruan, modura /morura". Aurrekuak be kasu markak hartu leikez, genitibua normalian.
modu onian. adlag.-esap. (OEH). Cortésmente, educadamente; con buenas palabras. Modu onian preguntau zetsan. (Zirik 79). / [Zaldunak] esan zetsan Dukiari modu onian. (Ibilt 480).
moduan. Ik. bezela, lez.
1 . moduan. part. (OEH). Según, tal como, como. Ohitturia zan moduan, senittarte ta auzokuak gaubelia eittera juango zirala-ta [...]. (Zirik 12). / Jaso neban modu-moduan kontatzera noia. (Zirik 82). / Iñok ez igartzeko moduan. (Zirik 103). / Urtero moduan. (Zirik 103). / Beste askotan moduan. (Zirik 24). / Bere andriari be, andra guztieri moduan. (Zirik 24s).
2 . moduan. postp. (EE). Como. Eta nere moduan beste batzuek be. / [...] baiña sozialiston moduan eitten zebela hitz. / Eta horren moduan, nere familixian moduan, beste batzuek ondiokan gehixago. / Eta hárek gu defenditzen ginduezen gizon(ø) moduan. / Eta beste mordo bat, artesano(ø) moduan, euren langille onak, asko irabazten zebenak, ziran sozialistak. / Eta kastigu(ø) moduan, nere ugezabak, arratsaldian, bestieri ipini zetsen euren lana etxietan eta ni kalian laga ninduan.  Eibarko Euskara, 189.
zer moduko. esap. (OEH). De qué modo, cómo. Jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiok euren artian, behin ogeratzen ziranian. (Ibilt 461). Ik. zelako.
zer moduz (zer modu). esap. ¿Qué tal?. Frase alternante con zer barri? para abordar a las gentes. Zer modu, aspaldiko Patxi? / Egun on! Zer modu, jaunak?