Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
zera.
1 . zera. interj. (TE). ¡Pues qué va a ser!. Ze ingurutan esaten dan, beste berban baten komodin moduan erabiltzen da, edo kontrako esanguriakin. -Zer daroiazu hor ezkutuan? -Zera! Ontzako urriak! Ik. bai zera.
2 . zera. izord. (EE). Esto, eso. Zer galde-izenordainetik eratorritako izenordain zehaztugabea dugu hau. ‘Makulu’ moduan erabiltzen da, lagunarteko hizkeran batez ere, hitz bila-edo gabiltzanean (Euskaltzaindia, 1993). Deklinauta erabiltzen da.(EE) Orduan giñan Arana, zerakin ezkonduta dagona, Legazpiñekin ezkonduta
dagona.
/ Beistegin alabia ibilliko zan, zerakin, beran aittan bihargin baten alabiakin kuadrillan. / Elgeta kaletik gora eruaten jittuen behixak edo zerak, idixak. / Zera eukitzia, hori amistadiori. / Ikesi genduzen lau zerak, lau reglak edo lau operaziñuak.
 Ahozko hizkeran asko erabiltzen da Eibarren.