Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
© bettaman@flickr
ira (ida, ire, ide). iz. (TE). Helecho (Pteridium aquilinum). Iriari, beste alde bazuetan "garua" esaten detse. Ik. garo, garota.  Eibarren normalian erabiltzen dan berbia hauxe da, basarrixetan garo be esaten dan arren.
ira berde. iz. (TE). Ira berdiak jantzi dittu mendixak.. / Kaletarrak esaten dabe garotan igual eta -"zer?, 'ira-berdetan' zabizie ala?"....
ira gorri. iz. (ETNO). Helecho seco.
ira txiki. iz. (ETNO). Helecho (Polypodium interjectum). Ik. garo txiki, hormako ira.
ira-arte. iz. (TE). Helechal, terreno de helecho. Bururaiñoko ira-artia zan eta ezin genduan pausorik eiñ. Ik. irasail, iratza, iradi, garotza.
ira-ebate. iz. (TE). Faena anual de cortar el helecho en los montes ; siega del helecho. Ira-ebatietan, hego-haixia sarri eta ondduak ostikopian.
ira-pilla (ida-pillo, ire-pillo, ide-pillo) [ira-pila]. iz. (TE). Almiar de helecho. Hiru ira-pilla ein genduzen atai aurrian.
ira-zil. iz. (ETNO). Vara de helecho.
ira-zuztar. iz. (TE). Rastrojo del helecho. Basuan gelditzen dan ira-zuztarra, miñ emoteko bestekua oiñetako gogorrak erabilli ezik.